Säker Byggbransch Sverige AB

Denna hemsida används primärt tillsammans med våra säljare, vi arbetar uteslutande B2B mot företagskunder och partners.

Vi fokuserar primärt på produkter och tjänster inom:

  • Arbetsmiljö
  • Kvalitet
  • Säkerhet

Vårt team

Kungsporten-31-exterior-800x478.jpg

På Kungsängsgatan 31 sitter våra affärsutvecklare som driver bolaget och arbetar med försäljning och marknadsföring samt konsulting inom affärsutveckling och produktlansering för utländska företag som vill etablera sig på Svenska eller Nordiska marknaden..

Återförsäljare och partners

Säker Byggbransch Sverige AB arbetar uteslutande med återförsäljare och partners och vi är alltid öppna för nya samarbeten.